5 doporučení k odpadům během koronaviru

Je logické, že během pandemie jdou lidské životy a zdraví přece jen důležitější než plast a odpady obecně. Je však třeba neztratit návyky správného třídění. S koronavirem se objevilo zvýšené množství odpadů, jako jsou roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Jak s odpady nyní nakládat?

„I přes vážnost aktuální situace je důležité neztratit elán, který jsme ještě donedávna měli v souvislosti s tříděním odpadů a udržitelností vůbec. Pandemie odezní, ale potřeba recyklovat plasty a ne je skládkovat, přetrvá a stane se prioritou,“

upozorňuje Jiří Balun, ředitel skupiny Plastic Union, zabývající se recyklací plastového odpadu. 

Třídit odpad je tak nadále důležité. Výjimku tvoří roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, které nyní do tříděného odpadu nepatří. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním COVID-19 nesmí třídit odpad vůbec, ale musí jej vyhazovat do směsného kontejneru a řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy. Důvodem je mimo jiné ochrana popelářů a zaměstnanců třídicích a recyklačních linek.  

Doporučení pro nakládání s odpadem pro domácnosti 

1. Snažte se odpadům maximálně předcházet.

2. Třiďte jako doposud.

3. Nevrhejte se na vyklízení starých věcí ze sklepů a komor. Nechte to na později.

4. Jednorázové roušky, respirátory, rukavice a další ochranné pomůcky zavazujte do plastového pytle a pak ho dejte do pytle s komunálním odpadem, ten zase zavažte. Vyhoďte do kontejneru na směsný odpad. 

5. Nikdy neodkládejte odpady mimo kontejnery.

Informační leták MŽP