Postconsumer regranulát vyrobený skupinou Plastic Union je nyní součástí knihovny materiálů v matériO

Postconsumer regranuláty, které skupina Plastic Union vyrábí z plastových odpadů ze žlutých kontejnerů, byly zařazeny do knihovny materiálů matériO Prague.

Postconsumer regranuláty vyrobené v Plastic Union se vyznačují dobrou kvalitou a stálými parametry. Regranuláty z polypropylenu (PP) či polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) dosahují materiálové čistoty minimálně 95 %. Využití najdou v odvětvích automobilového průmyslu, ve výrobě potřeb do domácnosti, jako jsou odpadkové koše či kbelíky, nebo pro výrobu pěstitelských potřeb, jako jsou květináče, pěstební sady apod.

Ecodesign

Postconsumer regranulát zároveň otevírá nové příležitosti pro ekodesign. Trendem je nakupovat bezobalově nebo volit obaly, které co nejméně zatěžují přírodu. Využití recyklátu může výrobkům a obalům přidat na atraktivnosti, a stává se tak silným marketingovým nástrojem. Firmy tlak ze strany spotřebitelů začínají vnímat, a proto přicházejí s řadou řešení, jak na něj reagovat. Využití regranulátu patří mezi ně.

O knihovně matério Prague

matériO Prague je nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály. Propojuje kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci materiálů. Skrze odborné rešerše vytvořené na míru, semináře a workshopy pomáhá svým klientům hledat nejvhodnější materiálová řešení. Věnuje se také  tématům environmentálních dopadů materiálů a aplikací principů cirkulární ekonomiky. Pobočka matériO Prague je součástí mezinárodní sítě matériO, se kterou sdílí rozsáhlé materiálové know-how v podobě online databáze.