Recyklační technologie je tématem pro vzdělávání na poli oběhového hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze otevřela v září minulého roku již třetí ročník kurzu nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství. Mezi přednášejícími nechyběla skupina Plastic Union, a to v bloku pod názvem Přehled recyklačních technologií.

Přednáškový blok s přehledem recyklačních technologií proběhl v pátek 28. února a byl věnován recyklaci plastů, gastroodpadu, textilu, elektroopadu, skla a dalších odpadů. Nabídl tak ucelený pohled na recyklaci v ČR. Tématu nakládání s plastovými odpady se zhostila skupina Plastic Union, která se zabývá recyklací plastů ze žlutých kontejnerů a výrobou postconsumer regranulátu.

„Jednou z priorit skupiny Plastic Union je přispívat také ke vzdělávání budoucích profesionálů v oboru, který přináší nové příležitosti a výzvy nejen pro firmy, ale také pro trh práce,“


uvedla Marta Augustýnková, PR manager Plastic Union a absolventka prvního ročníku kurzu.

O kurzu

Oběhové hospodářství je přirozená koncepce, kterou se snažíme nyní v naší ekonomice znovu aplikovat. Ačkoli je z pohledu udržitelnosti tato koncepce nutností, a ačkoli ji značná část veřejnosti vítá jako příležitost k rozvoji podnikání, má oběhové hospodářství i své kritiky. Připravili jsme kurz celoživotního vzdělávání, kde akademičtí pracovníci společně s odborníky z praxe představují znalosti z různých oblastí, se kterými oběhové hospodářství souvisí. Na kurzu se věnujeme odpadovému hospodářství, vodnímu hospodářství, ochraně ovzduší, alternativním zdrojům energie, předcházení vzniku odpadů, recyklačním technologiím, elektroodpadu, potravinovým odpadům, posuzování životního cyklu, CSR, certifikaci, reportingu a dalším tématům. Zazní výhody i nedostatky, perspektivy i limity současných nástrojů zavádění oběhového hospodářství do praxe. Náš kurz je platformou pro výměnu názorů a zkušeností v oběhovém hospodářství. Náš kurz je vstupenkou do komunity odborníků vnímajících podnikání v souvislostech,“


říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí a garant kurzu.