Regranulát Plastic Union našel další využití. Plastia z něj vyrábí pěstitelské potřeby.

Plastový odpad ze žlutých kontejnerů našel další využití. Z ostravské recyklační linky Plastic Union, která jej ekologicky přeměnila na regranulát, putuje do firmy Plastia, kde z něj vyrábí například pěstitelské potřeby. Na scénu tak přichází další příklad cirkulární ekonomiky, kdy se odpad vrací zpět do života.

První kamion s postconsumer regranulátem, vyrobeným z odpadního polypropylenu ostravskou firmou Plastic Union, dorazil do Nového Veselí, kde společnost Plastia aktuálně plní velkou zakázku výroby misek pod květináče pro klienta z Velké Británie.

„Materiál od ostravské firmy zde dostal zelenou, protože se vyznačuje velmi dobrou kvalitou a stálými parametry. Výroba probíhá kontinuálně, bez větších výpadků a nadlimitního výskytu zmetků,“

upřesnila Lenka Novotná, jednatelka společnost Plastia

Dodaný regranulát není vyrobený z průmyslového odpadu, ani z nejčastěji zmíňovaného PET. Plastic Union se vydala cestou využití ostatních plastů, které doteď končily na skládkách. Zpracovat tak dokáže kelímky od jogurtů, potravinové obaly, drogerii a další.

„Jsme otevřeni spolupráci s partnery, kteří plastovému odpadu chtějí vdechnout druhý život v podobě nového výrobku z námi vyrobeného regranulátu. Věříme, že dobrý úmysl a dobrý business mohou jít ruku v ruce. Využitím regranulátu ve výrobě šetří firmy nejen výrobní náklady, ale také životní prostředí, aniž by musely slevovat ze svých nároků na kvalitu. Navíc dodávají svým produktům na atraktivnosti, a reagují tak na trend rostoucí poptávky po recyklovaných a udržitelných produktech,“

dodala Marta Augustýnková, PR manager skupiny Plastic Union

V současné době v Plastii tvoří z celkové spotřeby polypropylenu 18 % recyklát. Jedná se jak o vlastní zpracování přestřiků, vtoků a výrobků druhé jakosti, tak o nakupovaný postfactory materiál a nově i postconsumer. Materiál se využívá především pro výrobu vložek do samozavlažovacích květináčů. Jedná se o vnitřní černé části výrobku, které nejsou pohledové, a nejednotné zbarvení různých sérií nehraje ve výrobě žádnou roli. Firma plánuje do budoucna vyrábět také pohledové části výrobků, například květináče nebo konvičky, z recyklovaného postconsumer materiálu, a tuto informaci také adekvátně předávat veřejnosti a médiím. V současné době narůstá zájem zákazníků o postconsumer materiály, především u mladé zákaznické skupiny žijící ve městech, a toužící se chovat zodpovědně a udržitelně. Zároveň paralelně narůstá zájem zákazníků z B to B sektoru a alternativu výrobků z recyklátů.