Roušky a respirátory do tříděného odpadu nepatří. Kam a jak je vyhodit?

Roušky, respirátory, rukavice nepatří do kontejnerů na tříděný odpad. V době koronavirové pandemie podléhá nakládání s nimi doporučení, které vydal Státní zdravotní ústav.

Češi využívají různé druhy roušek z různých materiálů. Velké množství roušek využívaných v lékařství nebo ve stavebnictví a výrobních podnicích je vyrobena z plastu – polypropylenu. Uživatele tak může lákat je vyhodit do žlutého kontejneru. Kvůli koronavirové pandemie se však tyto pomůcky stávají nebezpečným odpadem a domácnosti by jej měli vyhodit do kontejneru na směsný odpad. Státní zdravotní ústav vydal návod pro jejich likvidaci.

„I přesto, že v době karantény musíme v mnohém měnit své návyky, na ty třídičské bychom zapomínat neměli. Odpad vždy byl, je a bude. Změna klimatu ani skládky nezmizí jenom proto, že vypukla koronavirová pandemie. Je tak důležité na správné třídění nezapomínat, protože čím je lepší třídění, tím je lepší recyklace,“

dodala Marta Augustýnková, PR manager skupiny Plastic Union, zabývající se recyklací plastového odpadu.

Třídit odpad je tak nadále důležité, pouze domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad vůbec, ale měly by jej vyhazovat do směsného kontejneru a řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

Doporučený postup likvidace ochranných pomůcek 
(Státní zdravotní ústav)

1. Použité roušky, respirátory, rukavice i kapesníky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte standardním způsobem pouze a jen do popelnice na směsný komunální odpad.

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Informační leták MŽP