Skupina Plastic Union má na kontě cenu za přínos pro životní prostředí

Recyklační zařízení ANTAKA společnosti Plastic Union, která je členem skupiny ette, získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos pro životní prostředí na poli odpadového hospodářství.

Olomoucký kraj se rozhodl ocenit organizace a jednotlivé osobnosti, které stojí za významnými počiny v oblasti životního prostředí nebo jsou v této oblasti dlouhodobým přínosem.

V kategorii dlouhodobý přínos / odpadové hospodářství se na prvním místě umístilo recyklační zařízení ANTAKA společnosti Plastic Union, která je členem skupiny ette. Recyklační zařízení skupiny ette se zaměřují na ekologické inovace v oblasti recyklace plastových odpadů za účelem maximálního využití všech typů plastů, které lidé třídí do žlutých kontejnerů. Unikátní recyklační linky přeměňují tvrdé plasty na regranulát – druhotnou surovinu, která se používá na výrobu nových produktů. Ročně odkloní na 1 300 kamionů plastů od skládek.

Ocenění na slavnostním předávání v prostorách centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou převzal ředitel společnosti Plastic Union Jiří Balun.

„ Cena za přínos pro životní prostředí je pro nás velkou motivací, a o to více, když je výsledkem veřejného hlasování. Je pro nás důležité, že je veřejnost dobře informovaná o tom, že odpady, které se v našem areálu nacházejí, jsou určeny ke skutečné recyklaci, a věříme, že je to motivace i pro to, aby lidé v třídění odpadů nepolevovali.“

uvedl k ocenění Jiří Balun.

Kraj oceňoval v kategoriích Voda, Ovzduší, Odpadové hospodářství a Ekologie a životní prostředí. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovali svými hlasy přímo obyvatelé Olomouckého kraje.

„Krásná a zdravá příroda je největší devizou Olomouckého kraje. A je také zároveň pojistkou naší budoucnosti. Proto mě velmi těší, že o novou anketu byl mezi veřejností velký zájem. Dokazuje to, že lidem na životním prostředí opravdu záleží.“

řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Plastic Union je skupina společností specializující se na komplexní recyklaci komunálního a průmyslového plastového odpadu. Ekologicky přeměňuje odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Při zpracovatelské kapacitě 23 000 tun odkloní ročně na 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. Za své ekologické inovace získala v roce 2019 Cenu Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí.
Plastic Union zaměstnává na 150 lidí. Je členem české skupiny ette, která se zaměřuje na financování a řízení projektů s vyšším  smyslem.

http://www.plasticunion.cz | http://facebook.com/plasticunion.cz | http://linkedin.com/company/plasticunion