Umění recyklace
spočívá v technologii 

Naše technologie je svým zaměřením v České republice unikátní. Disponujeme moderními zařízeními a technologii přizpůsobujeme vždy aktuálním výzvám odpadového trhu. 

Unikátní recyklační technologie

Unikátnost recyklační technologie skupiny Plastic Union spočívá v tom, že jako jediná v České republice zpracovává vícedruhové plasty ze žlutých popelnic, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály. Výstupem je tak jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Moderní recyklační technologie tak umožňuje skupině nakládat s plasty komplexně: od jejich výkupu, ručního dotřídění, přes drcení, odstranění nečistot praním, separaci dle typu a barvy, až po regranulaci a následný prodej regranulátu.

Díky unikátní technologii
se o plasty staráme komplexně

ruce

1. Ruční předtřídění

Nejprve proběhne rozdružení slisovaných balíků zpět na jednotlivé kusy a ruční dotřídění vstupního materiálu na pojízdném pásu. Zde je zaměstnanci materiál zbaven nežádoucích příměsí. Součástí prvního stupně technologického celku je magnetický separátor, pomocí kterého jsou odstraněny všechny nežádoucí kovové příměsi včetně těch, které nebyly doposud vizuálně odhaleny. 

2. Drcení a automatické přetřídění

V dalším stupni probíhá třídění dle velikosti a drcení nadrozměrných kusů, jehož základem je velký drapákový drtič. Výstupem je plastová drť frakce 150 mm, která je opětovně separována na kovové příměsi a dále materiálově předtříděna pomocí NIR technologie na polypropylen, polyetylen a ostatní, co zatím nemají využití, ať se nezpracovává v lince zbytečně. Následně prostřednictvím dopravníkového systému přesouvána směrem k prací lince.

drceni
prani

3. Mletí a vícenásobné praní

Technologie splňuje ty nejvyšší nároky na ekologii provozu s vlastní specializovanou ČOV. Unikátní systém vícenásobného praní odstraňuje veškeré nečistoty a případné zbytky čistících přípravků v plastových obalech. Na svém vstupu zahajuje mokrý proces mletím na frakci 25 mm.

4. Flotace – plovoucí / neplovoucí

Po vyprání je směs základní sedimentační metodou rozdělena na plovoucí lehčí typy plastů, tj. polypropylen [PP] a polyetylen s vysokou hustotou [HDPE] a neplovoucí těžší typy polymerů, tj. zejména polystyren, PET, PVC a ABS, které nevyřadil stroj na začátku linky. Z ještě vlhké plastové drti rozdělené na plovoucí a neplovoucí je s pomocí odstředivky odstraněna přebytečná voda. Poté je drť dosušována na vlhkost potřebnou pro další část procesu recyklace a dočištěna separátorem prachových a lehkých částic.

flotace
separace

5. Strojová NIR separace - druhové třídění

Další součástí recyklační technologie je zařízení pro variabilní druhovou separaci vybraných druhů polymerů. Vstupem je suchý materiál (max. povrchová vlhkost ≤2 %) o velikosti fragmentů do 25 mm a bez kovových částic. Zařízení, které pracuje na principu NIR - odrazu paprsku od povrchu plastových fragmentů, umožňuje variabilní nastavení druhu požadovaného materiálu. Pro maximální čistotu jsou stroje řetězeny za sebou. Na závěr se již čistá směs namele na frakci do 10 mm a kvalita ověří v laboratoři. Výstupem separace jsou pak dvě drti: polypropylen [PP] a polyetylen s vysokou hustotou [HDPE]. Tyto jsou již prodejným materiálem, který lze dále homogenizovat a granulovat.

6. Regranulace

Plastový regranulát je koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového odpadu. Regranulační linka je technologický celek pro zpracování vyprané a suché drti. Technologický celek má na svém vstupu instalovaných několik homogenizačních sil a automatický zásobní systém pro plynulé zásobení výtlačného lisu.

Plnění výtlačného lisu probíhá přes bezobslužný gravimetrický dávkovací systém, umožňující přesné dávkování až tří položek receptury pro obohacení (plnidla, aditiva) nebo barvení výstupního granulátu.

Výtlační lis je osazen filtračním systémem taveniny umožňující jeho kontinuální provoz bez přerušení výroby. Na ústí komory výtlačného lisu je kompaktně napojeno vodokružní granulační soustrojí s rotačními noži pro výrobu granulátu za tepla.

Vyrobený granulát je unášen vodou chladícího systému v uzavřeném okruhu přes vibrační síto v antikorozním provedení. Tento chladící okruh je vybaven základní filtrací použité vody s tepelným výměníkem.

Ochlazený granulát, který prošel vibračním sítem je následně odstředěn v turbínové odstředivce a dopraven do plnící stanice, která je instalována pro fixaci velkoobjemových přepravních vaků.

regranulace