Umění recyklace
spočívá v technologii 

Naše technologie je svým zaměřením v České republice unikátní. Disponujeme moderními zařízeními a technologii přizpůsobujeme vždy aktuálním výzvám odpadového trhu. 

Unikátní recyklační technologie

Unikátnost recyklační technologie skupiny Plastic Union spočívá v tom, že jako jediná v České republice zpracovává vícedruhové plasty ze žlutých popelnic, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály. Výstupem je tak jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Moderní recyklační technologie tak umožňuje skupině nakládat s plasty komplexně: od jejich výkupu, ručního dotřídění, přes drcení, odstranění nečistot praním, separaci dle typu a barvy, až po regranulaci a následný prodej regranulátu.

1 300 kamionů

plastů odkloníme ročně od skládek 

18 000 tun

roční zpracovatelská kapacita 

100+ kolegů

se podílí na vrácení plastů do života

99% čistota

kvalita našeho regranulátu

Díky unikátní technologii se o plasty staráme komplexně

1. Ruční třídění

Nejprve proběhne ruční dotřídění vstupního materiálu na pojízdném pásu. Zde je s pomocí pracovníků materiál zbaven nežádoucích příměsí. Součástí prvního stupně technologického celku je magnetický separátor, pomocí kterého jsou odstraněny všechny nežádoucí kovové příměsi včetně těch, které nebyly doposud vizuálně odhaleny. 


2. Drcení

V dalším stupni probíhá drcení, jehož základem je velký drapákový drtič, který nadrtí i rozměrnější plasty nebo balíky lisovaných plastových obalů. Maximální rozměry vstupní suroviny jsou 1400 x 1200 mm. Výstupem je plastová drť frakce 40 mm, která je opětovně separována na kovové příměsí a prostřednictvím dopravníkového systému přesouvána směrem k prací lince.


3. Vícenásobné praní

Prvním stupněm je čištění vody na vibračním sítu, a druhým je technologická úprava vody. Technologie splňuje ty nejvyšší nároky na ekologii provozu.Unikátní systém vícenásobného praní teplou, studenou a vlažnou vodou odstraňuje veškeré nečistoty a případné zbytky čistících přípravků v plastových obalech. Na svém vstupu nejprve separuje hrubé nečistoty na otočném sítu a poté drtí na frakci 20 mm.


4. Flotace – plovoucí / neplovoucí

Po vyprání je směs základní sedimentační metodou rozdělena na plovoucí lehčí typy plastů, tj. polypropylen [PP] a polypropylen s vysokou hustotou [HDPE] a neplovoucí těžší typy polymerů, tj. polyetylen [PET]. Od ještě vlhké plastové drti rozdělené na plovoucí a neplovoucí je s pomocí odstředivky a frikční pračky odstraněna přebytečná voda, která protéká do čističky odpadních vod. Poté je drť dosušována na vlhkost potřebnou pro další část procesu recyklace, dodrcena na frakci 6 mm a dočištěna separátorem prachových a lehkých částic. Oba tyto odseparované segmenty plastové recyklované směsi ve formě čistých vloček jsou následně plněny do velkoobjemových přepravních vaků.


5. Elektrostatická separace - druhové třídění

Další součástí recyklační technologie je zařízení pro variabilní druhovou separaci vybraných druhů polymerů. Vstupem je suchý materiál (max. povrchová vlhkost ≤2 %) o velikosti fragmentů v rozsahu 2-8 mm a bez kovových částic.Zařízení, které pracuje na principu statického náboje získaného na povrchu plastových fragmentů, umožňuje variabilní nastavení, tedy úrovně a intenzity statického náboje k rozlišení směsných plastů obsažených v drti. Výstupem elektrostatické separace jsou dvě drti: polypropylen [PP] a polypropylen s vysokou hustotou [HDPE]. Tyto jsou již prodejným materiálem, který lze dále barevně dotřídit a granulovat.


6. Barevná separace

S pomocí optického separátoru odebereme z plastové drti právě tu barvu nebo přibližný barevný mix, který je zákazníkem požadován a zapadá do jeho výrobního procesu. Platí, že čím je vyšší úroveň separace, tím vyšší prodejní cenu odběratel akceptuje.


7. Regranulace

Plastový regranulát je koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového odpadu. Regranulační linka je technologický celek pro zpracování vyprané a suché drti. Technologický celek má na svém vstupu instalované silo a automatický zásobní systém pro plynulé zásobení výtlačného lisu.

Plnění výtlačného lisu probíhá přes bezobslužný gravimetrický dávkovací systém, umožňující přesné dávkování až tří položek receptury pro obohacení (plnidla, aditiva) nebo barvení výstupního granulátu.

Výtlační lis je osazen filtračním systémem taveniny umožňující jeho kontinuální provoz bez přerušení výroby. Na ústí komory výtlačného lisu je kompaktně napojeno vodokružní granulační soustrojí s rotačními noži pro výrobu granulátu za tepla.

Vyrobený granulát je unášen vodou chladícího systému v uzavřeném okruhu přes vibrační síto v antikorozním provedení. Tento chladící okruh je vybaven základní filtrací použité vody s tepelným výměníkem.

Ochlazený granulát, který prošel vibračním sítem je následně odstředěn v turbínové odstředivce a dopraven do plnící stanice, která je instalována pro fixaci dvou velkoobjemových přepravních vaků.

© 2019 developed by sunette | Zásady zpracování cookies