Úloha plastového regranulátu nebyla nikdy důležitější

Lidé obecně ekologii přikládají větší důležitost a chtějí dát najevo, že pro ochranu životního prostředí dělají maximum. Začínají se čím dál více zajímat o složení výrobků a vyhledávají takové, které se snadno recyklují nebo obsahují recyklované materiály. To platí také pro obaly.

Trendem je nakupovat bezobalově nebo volit obaly, které co nejméně zatěžují přírodu. Využití recyklátu může výrobkům a obalům přidat na atraktivnosti, a stává se tak silným marketingovým nástrojem. Firmy tlak ze strany spotřebitelů začínají vnímat, a proto přicházejí s řadou řešení, jak na něj reagovat. Využití regranulátu patří mezi ně.

Výhodou plastového regranulátu je jeho flexibilita a oproti „virgin“ plastu také nižší cena. Je možné jej zabarvit do nejrůznějších odstínů a přidat potřebná aditiva dle požadavků klienta. V závislosti na materiálu se dá použít při vyfukování, vytlačování i vstřikování.

Výroba regranulátu z tvrdých plastů

Plastový regranulát lze vyrobit z průmyslového i komunálního odpadu. Nyní u nás vznikají technologie, které dokáží v podobě regranulátu vrátit do oběhu i část plastů ze žlutých kontejnerů, které dosud bez užitku končily na skládkách nebo ve spalovnách. Takové recyklační linky se nacházejí v Ostravě a v Hranicích a provozuje je česká společnost Plastic Union, která se řadí mezi projekty s vyšším smyslem skupiny ette. Zpracovávají primárně kelímkovinu a mix tvrdých plastů PP (polypropylen) a HDPE (polyethylen s vysokou hustotou). Dveře otevírají i plastovému průmyslovému odpadu.

Plastový regranulát je koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového odpadu. Regranulace spočívá v tepelném zpracování plastů. Než plastový odpad vstoupí do regranulační linky, projde několika stupni třídění, praním a drcením. Drť se nahřeje, roztaví a dopraví do výtlačného lisu, tzv. extruderu, na jehož ústí rotační nože nasekají granule za tepla. Výsledný regranulát se následně ochladí a je dopraven do stanic pro plnění přepravních vaků. Linky si poradí s určitou mírou znečištění a příměsí, které jsou schopné odstranit.

U vytříděných plastových odpadů je zajištění materiálového využití komplikovanější než u jiných materiálů z důvodu velké druhové rozmanitosti a jejich vzájemných kombinací. Poptávka po recyklovaném materiálu vyžaduje regranulát jednodruhový. Výstupem recyklačních linek Plastic Union je jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát PP a HDPE o čistotě až 99 %, tj. obsahují jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Provozy disponují také unikátním zařízením, tzv. black eye, na dotřídění černých plastů dle typu. Pro běžné optické třídicí systémy jsou totiž černé plasty prakticky neviditelné. Černý plast je ale v tomto odvětví naopak žádoucí, protože dodává regranulátu šedý odstín, který je nejčastěji poptáván.

Díky vysoké kvalitě je možné výsledný regranulát používat v mnoha výrobních procesech. Některé méně náročné výrobky se dají vyrábět jen z něj, v ostatních případech se smíchává v určitém poměru se surovinou primární.