Řekli o nás

Lenka Novotná

jednatelka ve společnosti Plastia

Postconsumer regranulát od ostravské firmy se vyznačuje velmi dobrou kvalitou a stálými parametry. Výroba z něj u nás probíhá kontinuálně, bez větších výpadků a nadlimitního výskytu zmetků.

Provoz firmy Plastic Union jsme navštívily v půlce listopadu roku 2019 s kolegyní Janou Fryšavskou. Popravdě jsme nevěděly, co přesně očekávat, a to přesto, že se dlouhodobě pohybujeme v plastikářské výrobě. Byly jsme překvapeny sofistikovaností výroby, a provozem s minimálním zápachem či jinými nepříjemnými efekty. Bylo pro nás zásadní na vlastní oči vidět způsob, jakým se z procesu přepracování odpadu vytřídí nežádoucí komponenty, jako jsou obaly obsahující neplastové součásti, barviva. Pro výrobce zboží z plastu, který chce vyrábět část zboží z recyklátu, je zásadní krok znát parametry výroby dodavatele materiálu. My jako výrobce neseme odpovědnost za kvalitu a bezpečnost výrobků, které uvádíme na trh, a proto jsme rády, že jsme měly možnost poznat našeho dodavatele recyklátu a udělat si vlastní názor na rizika a výhody spojené s výrobou.

Petr Balner

ředitel oddělení controllingu a analýz, EKO-KOM

S ohledem na požadavky recyklace obalových odpadů plynoucí ze směrnic CEP velmi vítáme veškeré aktivity v oblasti rozvoje a provozu nových recyklačních technologií v ČR. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM samozřejmě vítá tento rozvoj recyklačních technologií a navýšení zpracovatelských kapacit v ČR.

Výstavba a provoz takového zařízení napomáhá vytvořit v ČR stabilní síť odběratelů vytříděných plastových odpadů z třídících linek a tím napomáhá plnění ambiciózních cílů plynoucích z evropských směrnic cirkulárního ekonomického balíčku.

Vybudováním a provozem zpracovatelské kapacity určené primárně pro recyklaci směsných dutých obalů, byla výrazně navýšena domácí zpracovatelská kapacita pro odděleně vytříděné plastové odpady z tříděného sběru obcí.

Jitka Seitlová

senátorka

Zdaleka nejen PET láhve. V Plastic Union běží provoz, který umí z pevných plastů (např. jogurtové kelímky, obaly z drogerie a kosmetiky) vyrobit granulát, po kterém je dobrá poptávka. Plasty nemusí končit v přírodě ani na skládkách, má smysl třídit!

Václav Zyder

Václav Zyder

ředitel, CEVYKO manažer nových projektů, Technické služby Havířov

Jsme rádi, že se nám podařilo najít lokálního zpracovatele vybraných druhů plastových odpadů mimo PET. Je to ostravská firma Plastic Union, která od nás odebírá polypropylen a vysokohustotní polyethylen. Nově jsme tak začali třídit mimo PET také obaly od sprchových gelů, saponátů atd. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dávat nyní více materiálů do recyklace a méně toho skončí na spálení v cementárně.