„Ekologicky zpracováváme

  odpadní plasty k dalšímu

  průmyslovému využití.“

Produkce

„Uděláme přesně to, co potřebujete.

  Drtíme, pereme, regranulujeme.“

Vykoupíme od vás jakékoliv tříděné i netříděné plasty, a to až do rozměru 1400 x 1200 mm.

Umíme vše mimo fólie LDPE a HDPE.

 

Zajistíme čistotu příměsi menší než 0,5 %. Upravíme pro vás barvu, MFI, plniva a aditiva.

 

Nabízíme vám:

Plastovou drť PP, HDPE a PET

Regranulát PP a HDPE

Technologie

„S pomocí unikátní technologie se jako jediní

  o plasty staráme komplexně.“

Specializujeme se na komplexní zpracování odpadních plastů. Vedle plastů ze skupiny 150102, 191204a 200139 umíme zpracovat i plasty jiných skupin s kapacitou 500–1000 kg/hodinu podle dodaného vstupu.

1. Ruční třídění

Nejprve proběhne ruční dotřídění vstupního materiálu na pojízdném pásu. Zde je s pomocí pracovníků materiál zbaven nežádoucích příměsí. Součástí prvního stupně technologického celku je magnetický separátor, s jehož pomocí jsou odstraněny všechny nežádoucí kovové příměsi včetně těch, které nebyly doposud vizuálně odhaleny.

2. Drcení

V dalším stupni probíhá drcení, jehož základem je velký drapákový drtič, který nadrtí

i rozměrnější plasty nebo balíky lisovaných plastových obalů. Maximální rozměry vstupní suroviny jsou 1400 x 1200 mm.

 

Výstupem je plastová drť frakce 40 mm, která je opětovně separována na kovové příměsí a prostřednictvím dopravníkového systému přesouvána směrem k prací lince.

3. Vícenásobné praní

Prvním stupněm je čištění vody na vibračním sítu, a druhým je technologická úprava vody. Technologie splňuje ty nejvyšší nároky na ekologii provozu.

 

Unikátní systém vícenásobného praní teplou, studenou a vlažnou vodou odstraňuje veškeré nečistoty a případné zbytky čistících přípravků v plastových obalech. Na svém vstupu nejprve separuje hrubé nečistoty na otočném sítu a poté drtí na frakci 20 mm.

 

Součástí prací linky je i systém dvojstupňového čištění odpadní vody. Prvním stupněm je čištění vody na vibračním sítu, které je schopno vrátit do oběhu asi 60 % vody a druhým stupněm je technologická úpravna vody, která je schopna vrátit do oběhu téměř všechnu použitou vodu.

4. Flotace – plovoucí / neplovoucí

Po vyprání je směs základní sedimentační metodou rozdělena

na plovoucí lehčí typy plastů, tj. polypropylen [PP] a polypropylen s vysokou hustotou [HDPE] a neplovoucí těžší typy polymerů, tj. polyetylen [PET]. Od ještě vlhké plastové drti rozdělené na plovoucí a neplovoucí je s pomocí odstředivky a frikční pračky odstraněna přebytečná voda, která protéká do čističky odpadních vod.

 

Poté je drť dosušována na vlhkost potřebnou pro další část procesu recyklace, dodrcena na frakci 6 mm a dočištěna separátorem prachových a lehkých částic. Oba tyto odseparované segmenty plastové recyklované směsi ve formě čistých vloček jsou následně plněny do velkoobjemových přepravních vaků.

5. Elektrostatická separace - druhové třídění

Další součástí recyklační technologie je zařízení pro variabilní druhovou separaci vybraných druhů polymerů. Vstupem je suchý materiál (max. povrchová vlhkost ≤2 %)

o velikosti fragmentů v rozsahu 2-8 mm a bez kovových částic.

 

Zařízení, které pracuje na principu statického náboje získaného na povrchu plastových fragmentů, umožňuje variabilní nastavení, tedy úrovně a intenzity statického náboje k rozlišení směsných plastů obsažených v drti. Výstupem elektrostatické separace jsou dvě drti: polypropylen [PP] a polypropylen s vysokou hustotou [HDPE]. Tyto jsou již prodejným materiálem, který lze dále barevně dotřídit a granulovat.

6. Barevná separace

S pomocí optického separátoru odebereme z plastové drti právě tu barvu nebo přibližný barevný mix, který je zákazníkem požadován a zapadá do jeho výrobního procesu. Platí, že čím je vyšší úroveň separace, tím vyšší prodejní cenu odběratel akceptuje.

7. Regranulace

Plastový regranulát je koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového odpadu. Regranulační linka je technologický celek pro zpracování vyprané a suché drti. Technologický celek má na svém vstupu instalované siloa automatický zásobní systém pro plynulé zásobení výtlačného lisu.

 

Plnění výtlačného lisu probíhá přes bezobslužný gravimetrický dávkovací systém, umožňující přesné dávkování až tří položek receptury pro obohacení (plnidla, aditiva) nebo barvení výstupního granulátu.

Výtlační lis je osazen filtračním systémem taveniny umožňující jeho kontinuální provoz bez přerušení výroby.

Na ústí komory výtlačného lisu je kompaktně napojeno vodokružní granulační soustrojí s rotačními noži

pro výrobu granulátu za tepla.

 

Vyrobený granulát je unášen vodou chladícího systému v uzavřeném okruhu přes vibrační síto

v antikorozním provedení. Tento chladící okruh je vybaven základní filtrací použité vody s tepelným výměníkem.

 

Ochlazený granulát, který prošel vibračním sítem je následně odstředěn v turbínové odstředivce a dopraven do plnící stanice, která je instalována pro fixaci dvou velkoobjemových přepravních vaků.

O nás

„Plastic Union je skupina společností specializující

se na komplexní recyklaci plastového průmyslového

a komunálního odpadu.“

Ve skupině nyní naleznete inicializační společnost ANTAKA, jejíž součástí je

i inovační centrum zaměřující se na vývoj nových kompozitních materiálů, a obchodní společnost For Plastic.

Kontakt

For Plastic a.s.

Hrušovská 3203/13a
702 00  Ostrava

 

IČ: 06111017

DIČ: CZ06111017

 

Účet: 2701225762/2010

 

forplastic@plasticunion.cz

Obchodní oddělení

Máte dotaz?

Probíhá odesílání...

Došlo k chybě na serveru.

Zpráva byla odeslána.

Antaka a.s.

Olomoucká 306
753 01  Hranice

 

IČ: 24172626

DIČ: CZ24172626

 

Účet: 2200909269/2010

 

antaka@plasticunion.cz

 

 

Vedoucí výroby

 

Zdeňka Jarošová

+420 739 617 752

zdenka.jarosova@antaka.cz

Plastic One a.s.

Lihovarská 1378/11
716 00  Ostrava

 

IČ: 05992346

DIČ: CZ05992346

 

Účet: 2501199387/2010

 

plasticone@plasticunion.cz

 

 

Vedoucí výroby

 

Kamil Urbančík

+420 727 841 272

kamil.urbancik@plasticunion.cz

Copyright © Plastic Union 2019