TISKOVÁ ZPRÁVA, 21.9.2020 : Plastic Union a PURUM KRAFT uzavřely strategické partnerství

Plastic Union a PURUM KRAFT, dvě silné environmentální společnosti, potvrdily začátkem září uzavření strategického partnerství. Cílem je sdílení know-how, provozních zkušeností a využití synergií, které přispějí k nastartování a větší stabilitě recyklačního byznysu v České republice.

Spojení unikátního projektu a know-how recyklace dosud nevyužitých plastů ze žlutých kontejnerů se skupinou PURUM KRAFT poskytující ekologická řešení již od roku 1926, zajistí opětovný rozjezd provozu Plastic Union po jarním celosvětovém zmrazení ekonomik, kdy se nejen téma ekologie posunulo na druhou kolej. Skupiny budou společně usilovat o větší stabilitu na poli recyklace plastů po snížení cen ropy a virgin plastového materiálu, útlumu průmyslové výroby v důsledku celosvětové pandemie koronaviru a dosud nepřijatých nových zákonů napomáhajících recyklaci odpadů. Obě skupiny zároveň vnímají ambiciózní cíl Evropské unie, a tím je, aby do roku 2035 pouze 10 % směsných komunálních odpadů končilo na skládkách.

„Právě v krizích vznikají ta nejlepší spojení a ty nejlepší nápady. Donutí nás se zastavit
a zamyslet. Doposud jsme se naučili třídit, recyklovat a vracet do oběhu plastový odpad v podobě PET flaků a regranulátu. Přesto ve žlutých kontejnerech zůstávala majoritní část plastů nevyužitá. Právě v této době vzniká strategická synergie Plastic Union a skupiny PURUM KRAFT, která umožní vracet do oběhu většinu komunálního plastového odpadu,“

říká Daniel Kraft, zakladatel skupiny PURUM KRAFT.  

„Věříme, že nás naše spolupráce s PURUM KRAFT přibližuje k naplnění původního záměru, se kterým jsme do recyklačního byznysu vstoupili. Tím je nejen zprovoznit recyklační technologii na zpracování dosud nevyužitých plastů ze žlutých kontejnerů, ale také zajistit v co největší míře jejich vrácení do oběhu,“

uvedl Jiří Balun, CEO skupiny Plastic Union

———-
O skupině Plastic Union
Plastic Union je skupina společností specializující se na komplexní recyklaci komunálního plastového odpadu. Ekologicky přeměňuje odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Při zpracovatelské kapacitě 18 000 tun odkloní ročně až 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. Za své ekologické inovace získala v roce 2019 Cenu za přínos pro životní prostředí a z rukou ministra průmyslu a obchodu převzala ocenění v soutěži Českých 100 Nejlepších. Je členem české skupiny ette, která se zaměřuje na financování a řízení projektů s vyšším smyslem.
www.plasticunion.cz

O skupině PURUM KRAFT
PURUM KRAFT je ryze česká skupina environmentálních společností s rozsáhlým portfoliem ekologických služeb a produktů pro lepší využití přírodních zdrojů. Specializuje se na vodohospodářství, odpadové hospodářství, sanační geologii, geotechniku, stavebnictví
a dopravu. V oblasti odpadů dbá na druhotné využití ostatních i nebezpečných odpadů, provozuje na 35 vlastních zařízení na českém a slovenském trhu. Zkušený tým odborníků
se zaměřuje zejména na udržitelná řešení pro snížení produkce průmyslového a spotřebního odpadu. Moderními technologiemi zajišťuje opětovné využití materiálu a jeho recyklaci.
www.purumkraft.cz