Co s tím zbytkem?

Ze směsného plastu odevzdaného do žlutých kontejnerů dokážeme v současné době opětovně využít zejména PET lahve, které tvoří zhruba čtvrtinu až třetinu z celkového množství odevzdaných plastů. Dalších cca 10 až 20 % představuje materiál HDPE, z něhož se vyrábějí nádoby na čisticí a bělicí prostředky, plastové výrobky do domácnosti, hračky, zahradní nábytek nebo třeba popelnice. I ten je relativně snadno recyklovatelný. Pro zbývající polovinu obsahu žlutého kontejneru se však hledá materiálové využití . Poměr recyklovatelnosti dosud nevyužitých plastů navyšuje skupina Plastic Union.

Až pro polovinu obsahu žlutého kontejneru se hledá materiálové využití jen velmi obtížně, a tak tato část plastů velmi často končí v kotli teplárny či cementárny nebo úplně bez užitku na skládce. Vývojem technologií, které by dokázaly vrátit do výroby i tuto část odpadu, se zabývá řada různých firem a institucí, česká skupina Plastic Union postavila svou pilotní recyklační linku v Hranicích na Moravě, další staví v Ostravě.

Několik stupňů třídění

Zatímco některé výzkumné týmy hledají způsob, jak do nových výrobků zapracovat směsný plast, Plastic Union se vydala cestou dalších stupňů třídění až k dosažení téměř čistých plastů konkrétního druhu. Vstupní surovinou pro hranickou linku jsou tvrdé směsné plasty, které se získávají prvotním přetříděním směsného komunálního plastu.

„Odpadářské společnosti na svých třídicích linkách dnes separují PET a podle aktuální poptávky ještě HDPE či určité druhy fólií. Tyto materiály jsou schopny zpeněžit, za likvidaci zbytku musí platit. My od nich můžeme odebrat další podstatnou část plastů, které se tak z nákladové položky stávají zdrojem příjmů.“

upozorňuje Jiří Balun, zástupce investora skupiny Plastic Union.

Směsné tvrdé plasty se mechanicky rozdrtí a pomocí elektromagnetu zbaví kovových příměsí. Nadrcené kousky plastů o velikosti do 25 mm následně putují do velké vany s vodou, v níž se na základě měrné hmotnosti rozdělí do dvou složek. Na dno se potopí PET, polystyren a PVC, naproti tomu polyetylen (PE) a polypropylen (PP) plavou na hladině. Směs PE a PP po vysušení vstupuje do stroje, který na základě optických a elektromechanických vlastností dokáže oba materiály rozeznat a oddělit je od sebe s přesností nad 95 %.

Směs těžkých plastů odebraná ze dna vany se buď dodává jako surovina pro výrobu tuhého alternativního paliva, nebo se může také dále třídit na jednotlivé složky. Z PET se vyrábějí např. střešní krytiny; tvrzený polystyren a PVC najdou uplatnění v mnoha oborech plastikářského průmyslu.

Vyčištěné plasty se na další lince nahřejí, roztaví a vtlačí do trysky o požadovaném průměru. Z trysky vystupující had se naseká na stejně velké granule, které se dále využívají jako vstupní surovina pro výrobu celé řady produktů.

„Vzhledem k poměrně vysoké čistotě lze naše recyklované granule používat v mnoha výrobních procesech. Některé méně náročné výrobky se vyrábějí přímo z nich, do dalších se náš regranulát přimíchává v určitém poměru.“

vysvětluje Jiří Balun.
Nadrcený plast se ve vodní lázni dělí na těžký, který se potopí, a lehký, který plave.

Zdroj: Pro města a obce, duben 2019 


Plastic Union je skupina společností specializující se na komplexní recyklaci komunálního a průmyslového plastového odpadu. Ekologicky přeměňuje odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Při zpracovatelské kapacitě 23 000 tun odkloní ročně na 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. Za své ekologické inovace získala v roce 2019 Cenu Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí.
Plastic Union zaměstnává na 150 lidí. Je členem české skupiny ette, která se zaměřuje na financování a řízení projektů s vyšším  smyslem.

http://www.plasticunion.cz | http://facebook.com/plasticunion.cz | http://linkedin.com/company/plasticunion