Investice do recyklace je cesta správným směrem

Ekologie je v poslední době tématem číslo jedna. Naše generace se potýká s plastovým znečištěním, které je pokládáno za dosud největší ekologickou katastrofu. Plastů jsou plné moře, oceány, odpadkové koše v domácnostech, a dokonce i média. Přispět se snaží také jednotlivci ať už omezením používání plastů, svědomitým tříděním a organizováním hromadných úklidů, nebo podporou systémových změn prostřednictvím investování do rozvoje recyklačního průmyslu .

Ekologické dluhopisy obecně jsou skvělou příležitostí, jak zúročit své úspory a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Zásadní je, že emitentům i investorům nejde pouze o zisk, ale především o pozitivní dopady podnikání. Často naplňují jeden z cílů udržitelného rozvoje přijatých na mezinárodní úrovni. Recyklace přispívá konkrétně k naplňování cíle číslo dvanáct: Odpovědná výroba a spotřeba.

Investice s vyšším smyslem

Dveře investorům otevřela i nově se rozvíjející ostravská recyklační společnost Plastic One, patřící do ryze české skupiny Plastic Union. Provozuje moderní recyklační závod na zpracování plastového odpadu, který lidé třídí do žlutých kontejnerů. Zaměřila se na oněch 50 % obsahu kontejneru, která bez užitku i po vytřídění končila na skládkách. Postavila unikátní recyklační linku , která je schopna část tohoto odpadu zpracovat a přeměnit na regranulát. Stala se tak u nás inovátorem na poli zpracování odpadu, a potažmo nově vznikajícího průmyslového odvětví cirkulární ekonomiky. Plastic One získává postupně první zákazníky pro odbyt regranulátu, mezi které patří významné společnosti vyrábějící trubky, chráničky, plastové kbelíky, ale díky vysoké čistotě a kvalitě regranulátu také společnosti z automobilového průmyslu.

„Jsme první generací, která pociťuje dopady plastového znečištění a zároveň poslední, která s tím může něco reálně udělat. I proto jsme se rozhodli otevřít dveře investorům a dát lidem možnost podílet se na přínosu pro budoucí generace. Je důležité ale vědět, že se jedná o přidanou hodnotu k investici s výhledem zajímavého zisku v perspektivním oboru, který dokazuje, že ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty.“

upřesňuje Jiří Balun, CEO skupiny Plastic Union.

Prostředky získané z emisí použije společnost na rozvoj zařízení a postupné navyšování zpracovatelské kapacity.

Z přírody si bereme více, žijeme na ekologický dluh

Z přírody si bereme více, než je schopna produkovat a obnovovat. Ještě do sedmdesátých let nám planeta poskytovala více, než jsme potřebovali. Poté naše globální spotřeba začala růst takovým tempem, že aktuálně lidstvo spotřebovává více zdrojů, než kolik je planeta během roku schopna obnovit. Žijeme na ekologický dluh a „okrádáme“ další generace. Ohleduplnost a odpovědnost za vlastní spotřebu jsou tak čím dál aktuálnější témata, která se dotýkají jednotlivců, domácností i firem. Recyklace plastového odpadu a jeho přeměna na regranulát – druhotnou surovinu, která ve výrobě nahrazuje suroviny primární, nabízí elegantní, ekologické a ekonomické řešení globálního problému s plasty. 


Plastic Union je skupina společností specializující se na komplexní recyklaci komunálního a průmyslového plastového odpadu. Ekologicky přeměňuje odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Při zpracovatelské kapacitě 23 000 tun odkloní ročně na 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. Za své ekologické inovace získala v roce 2019 Cenu Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí.
Plastic Union zaměstnává na 150 lidí. Je členem české skupiny ette, která se zaměřuje na financování a řízení projektů s vyšším smyslem.
www.plasticunion.cz  |  facebook.com/plasticunion.cz   |  linkedin.com/company/plasticunion